Webinar Assertiviteit

Opkomen voor jezelf met behoud van de relatie   •   Meld je aan om de opname van dit webinar te zien, opgenomen op 26 juni 2018 13:30

Registreer

Omschrijving

Wanneer je te agressief bent is dat nadelig voor je relatie met anderen. Als je te passief of subassertief bent, doe je jezelf tekort.

Assertiviteit is het jezelf durven zijn, opkomen voor je eigen belangen met behoud van de relatie. Assertieve personen zijn niet per definitie de mensen die alleen maar voor zichzelf opkomen. Het gaat namelijk om hoe je in relatie tot de ander handelt en is dus en geen eigenschap die iemand al dan niet bezit. Wie assertief is komt op voor zichzelf, zonder daarbij de gevoelens van de ander tekort te doen. Ze gaan conflicten niet uit de weg en nemen een proactieve houding aan. Ook laten ze andere mensen altijd in hun waarde en respecteren ze de meningen en gevoelens van de ander. Het is dus een communicatiemiddel om je doelen te bereiken (win-win situaties), waarbij wederzijds respect centraal staat.

In dit webinar besteden we aandacht aan:

- durven nee te zeggen;

- mening en grenzen duidelijk aangeven, kritiek geven én ontvangen;

- jezelf daadkrachtig profileren!

Inhoudsopgave:

  • -

Registreer