Webinar Intervisie: mét en ván elkaar leren!

  •   Meld je aan om de opname van dit webinar te zien, opgenomen op 20 december 2018 11:30

Registreer

Omschrijving

Intervisie is een krachtige methode waarin collega's op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samenkomen met als doel het maken van een professionaliseringsslag. Door het delen van ervaringen, het stellen van verdiepende vragen en het aanreiken van adviezen, helpen collega's elkaar om gedachten te scherpen en nieuw gedrag te ontwikkelen. Intervisie is zo een vorm van deskundigheidsbevordering met positieve uitkomsten op zowel persoonlijk- als organisatieniveau.
 
Tijdens dit webinar zal trainer Saar Bressers dieper ingaan op de voordelen en mogelijkheden die intervisie biedt en staat zij stil bij de randvoorwaarden waar een succesvolle intervisiebijeenkomst aan moet voldoen. Saar neemt je mee in het standaardmodel van intervisie en leert je hoe je deze in praktijk succesvol kan toepassen. Ze zal je kennis geven over welke verschillende werkvormen er naast het standaardmodel nog meer te gebruiken zijn en biedt je de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
 

Onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde komen, zijn:

  • De voordelen van intervisie
  • Randvoorwaarden voor een goed intervisiegesprek
  • Het standaardmodel van intervisie
  • Vaardigheden om toe te passen
  • Verschillende werkvormen

Registreer