Webinar De onderstroom in Teamcoaching

  •   Meld je aan om de opname van dit webinar te zien, opgenomen op 20 december 2018 13:30

Registreer

Omschrijving

Tijdens dit webinar zal teamcoach Hedi Visscher ingaan op de dynamiek van de onderstroom en bespreken hoe je hier meer grip op kunt krijgen als deelnemer in een team, leidinggevende of teamcoach. Er worden voorbeelden gegeven van situaties die spelen in teams en er kunnen vragen gesteld worden door actieve deelname. 

We duiken in de dynamiek van onzichtbare gedragspatronen die van invloed zijn op de zichtbare prestaties van de groep. In elk team heb je te maken met een bovenstroom (zichtbaar gedrag, werkafspraken, doelen etc.) en een onderstroom (denk aan ongeschreven regels, waarden en normen, taboes, sympathie en antipathie). 

In elk team kan de onderstroom, positief maar ook negatief uitpakken. Onderstroom heeft wat ongrijpbaars: tegenstellingen en vaagheid waar je weinig grip op lijkt te krijgen. Het is de moeite waard hier bij stil te staan als team omdat het sterke invloed heeft op het teamgedrag, reacties en emoties die opspelen in momenten van samenwerking. Ongeschreven regels die veelal collectief zijn of in ieder geval door een deel van de groep gedeeld wordt. Het inzicht dat dit een functie/behoefte/belang dient en meer, zal worden besproken in dit webinar.

Registreer